Wensambulance is het goede doel in 2018

19-08-2018 16:24

De opbrengst van de verloting en vrije giften komen dit jaar geheel ten goede aan Wensambulance, Stichting Ambiance Noord-Nederland.

Stichting Ambiance Noord-Nederland (SANN) wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting helpen om een laatste wens in vervulling te laten gaan.

De vrijwilligers van SANN willen mensen uit Noord-Nederland kosteloos, d.m.v. begeleid ambulancevervoer, helpen zo’n wens in vervulling te laten gaan. Op die manier kan een indrukwekkende ervaring aan het leven worden toegevoegd.

Stichting Ambiance Noord-Nederland is een stichting die in 2009 is opgericht door vrijwilligers die o.a. werkzaam zijn in de zorg. Om de wensen te kunnen vervullen is Wensambulance afhankelijk van donaties, sponsorbijdragen en giften.

Bent u niet in de gelegenheid om de Truckers- Transportdag op 1 september te bezoeken maar wilt u wel een wel bijdrage storten dan kan dat op: NL19RABO 0102444226 t.n.v. Stichting Ambiance Noord-Nederland te Groningen.