Bertus Brands Waarnemend Voorzitter - Ere lid
Wout Strijker Penningmeester
Olf Nevels Secretaris
Gerrit Tijhof Bestuurslid
Antoinette Wevers Bestuurslid
Herman Woltersom Bestuurslid