Vacant Voorzitter 
Vacant Penningmeester
Olf Nevels Secretaris
Gerrit Tijhof Bestuurslid
Jelle Brands Bestuurslid
Herman Woltersom Bestuurslid